<p class="gs_team_degree">prof. dr hab. n. med. </p>Dorota Olczak-Kowalczyk

prof. dr hab. n. med.

Dorota Olczak-Kowalczyk

Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej

Specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej, absolwentka Oddziału Stomatologicznego I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Doświadczenie kliniczne zdobywała w licznych placówkach medycznych takich jak Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Wojewódzkiego Centrum Stomatologii w Warszawie, Zakład Stomatologii Zachowawczej Studium Stomatologicznego CMKP w Warszawie czy Zakład Patologii Jamy Ustnej Instytutu Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Od 2009 roku jest kierownikiem Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUM. Obecnie pełni także funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie stomatologii dziecięcej, dziekana Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego, redaktora naczelnego czasopisma „Nowa Stomatologia”. Jest współzałożycielem i Prezesem Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej, autorką wielu prac naukowych i licznych publikacji w czasopismach polskich oraz zagranicznych, jak również monografii z dziedziny stomatologii dziecięcej, promotorką 13 prac doktorskich. Prowadziła wykłady na konferencjach i szkoleniach krajowych oraz międzynarodowych, na kursach specjalizacyjnych i doskonalących. Pełni również rolę kierownika szkoleń specjalizacyjnych z zakresu stomatologii dziecięcej i przewodniczącej komisji egzaminacyjnej PES.

Scroll to Top