<p class="gs_team_degree">prof. dr hab. n. med. </p>Paweł Plakwicz

prof. dr hab. n. med.

Paweł Plakwicz

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Specjalista w dziedzinie chirurgii stomatologicznej. W latach 1995-2003 pracował w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej AM w Warszawie. W 2000 r. ukończył podyplomowe studia na Uniwersytecie w Oslo. W 2009 obronił pracę doktorską na temat autotransplantacji zębów z nieukończonym rozwojem korzeni. Od 1996 prowadzi w Warszawie praktykę ograniczoną do chirurgii stomatologicznej, ortodontycznej i periodontologicznej. Od 2009 r. jest adiunktem w Zakładzie Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2015 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego a rok później członkostwo w Royal College of Surgeons of England. W roku 2019 rozpoczął pracę na Uniwersytecie Karoliny Południowej w Chapel Hill, gdzie bierze udział w tworzeniu pierwszego w USA centrum prowadzącego leczenie metodą autotransplantacji zębów u dzieci. Głównym tematem badań prof. Plakwicza są: chirurgia śluzówkowo-dziąsłowa, wrodzone i nabyte braki oraz zaburzenia wyrzynania zębów, autotransplantacje, oraz zaburzenia rozwoju kości szczęk. Brał udział w zaplanowaniu leczenia i przeprowadził ponad 550 zabiegów autotransplantacji zębów z nieukończonym rozwojem korzeni. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji i rozdziałów oraz licznych wykładów i kursów prowadzonych na uniwersytetach w Europie i w Stanach Zjednoczonych.

Scroll to Top