<p class="gs_team_degree">mec. </p>Paweł Strzelec

mec.

Paweł Strzelec

TU INTER Polska S.A.

Radca prawny, specjalizuje się w obszarze prawa medycznego, szczególnie w problematyce ochrony prawnej podmiotów leczniczych oraz osób wykonujących zawody medyczne. Pełnomocnik oraz obrońca personelu medycznego w sprawach cywilnych, karnych, administracyjnych, pracowniczych oraz postępowaniach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej. Prelegent wielu ogólnopolskich konferencji, sympozjów oraz zjazdów sektora ochrony zdrowia. Od 2000 r. regularnie prowadzi autorskie szkolenia z prawa medycznego dla przedstawicieli zawodów medycznych oraz kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Stale współpracuje z samorządami zawodowymi środowisk medycznych. Ekspert prawa ubezpieczeń sektora medycznego. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa medycznego, prawa ubezpieczeń, postępowania karnego. Prowadzi stałą rubrykę prawną w czasopiśmie Stomatologia Po Dyplomie. Sędzia Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Scroll to Top