<p class="gs_team_degree"></p>Janusz Szulik

Janusz Szulik

Prezes Zarządu TU INTER Polska S.A.

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, ukończył studia podyplomowe z zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Akademii Kadry Zarządzającej Gospodarki Niemieckiej Bad Harzburg. Z branżą ubezpieczeniową związany od 1999 roku. W latach 1999-2008 pracował w spółkach Generali w Polsce, początkowo jako Dyrektor Regionu, a w latach 2002-2008 jako Dyrektor Sprzedaży. Pracę w TU INTER Polska S.A. rozpoczął w czerwcu 2008 roku, jako Dyrektor Sprzedaży, a następnie jako Członek Zarządu. W sierpniu 2011 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu TU INTER Polska S.A. oraz TU INTER ŻYCIE Polska S.A. W obu towarzystwach odpowiedzialny jest za sprzedaż, szkolenia, marketing i PR oraz audyt wewnętrzny. Wyróżniony m.in. Medalem Dolnośląskiej Izby Lekarskiej im. Jana Mikulicza-Radeckiego, odznaczeniem „Zasłużonemu – Towarzystwo Lekarskie” oraz Honorowym Odznaczeniem Samorządu Pielęgniarek i Położnych.

Scroll to Top