<p class="gs_team_degree">dr </p>Raimond N.B. Van Duinen

dr

Raimond N.B. Van Duinen

ACTA, University of Amsterdam University Queen Mary, Londyn

Dr Raimond N.B. van Duinen jest absolwentem Uniwersytetu w Amsterdamie. Od 1987 roku prowadzi praktykę stomatologiczną w Hadze, w Holandii i od 40 lat koncentruje się na stomatologii biomimetycznej. Prowadząc prace badawcze na ACTA, wydziale Uniwersytetu w Amsterdamie, koncentruje się na bioaktywnych materiałach do wypełnień, takich jak glassjonomery. W 2005 opublikował pracę poświęconą możliwościom zastosowania tradycyjnych cementów glassjonomerowych jako uniwersalnego materiału do bezpośrednich wypełnień. Od 2005 roku współpracuje naukowo prowadząc badania i wykłady z kilkoma uniwersytetami europejskimi m.in. University Queen Mary, Londyn i University of Zagreb oraz firmami stomatologicznymi. Jest także członkiem dwóch niezależnych grup badawczych prowadzących badania poświęcone opracowaniu nowego materiału biokompatybilnego.
W 2013 zainicjował działania International Biomimetic Expertise – grupy międzynarodowych ekspertów w dziedzinie biomimetyki, w której skład wchodzą wiodący naukowcy z całego świata (strona www: biodentistry.eu).

Scroll to Top