<p class="gs_team_degree">dr n. społ. </p>Antonina Doroszewska

dr n. społ.

Antonina Doroszewska

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Kierowniczka Studium Komunikacji Medycznej WUM. Autorka programu kształcenia z zakresu komunikacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć i szkoleń z komunikacji. Przez wiele lat prowadziła zajęcia na kursach kwalifikacyjnych i specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych. Członkini Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, przewodnicząca Zespołu Języka w Medycynie RJP PAN, członki Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Zainteresowania naukowe związane z badaniem zawodów medycznych, w szczególności społecznych aspektów wykonywania zawodów medycznych, relacji i komunikacji personel medyczny - pacjent. Autorka lub współautorka ponad 30 publikacji naukowych z zakresu socjologii medycyny i komunikacji lekarz – pacjent. Autorka lub współautorka ponad 30 prezentacji na konferencjach w kraju i za granicą.

Scroll to Top