<p class="gs_team_degree">dr n. med. </p>Ewa Krasuska-Sławińska

dr n. med.

Ewa Krasuska-Sławińska

Instytut „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka”

Absolwentka Warszawskiej Akademii Medycznej. W latach 1995-2002- asystent w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej IS AM w Warszawie. Od 2005 roku zatrudniona najpierw w Zakładzie Patologii Jamy Ustnej, później w Zespole Poradni Specjalistycznych Instytutu „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie. W 2005 roku uzyskała tytuł lekarza specjalisty w zakresie chirurgii stomatologicznej, w 2014 tytuł doktora nauk medycznych, a w 2018 roku tytuł specjalisty w dziedzinie stomatologii dziecięcej. Specjalizuje się w leczeniu chirurgicznym w zakresie chirurgii stomatologicznej dzieci zarówno ogólnie zdrowych jak z chorobami ogólnoustrojowymi. Autorka licznych publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych, współautorka książek. Uczestniczka licznych konferencji i szkoleń międzynarodowych. Kierownik i wykładowca na kursach specjalizacyjnych z zakresu stomatologii dziecięcej. Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej.

Scroll to Top