<p class="gs_team_degree">dr hab. n. med. </p>Ewa Czochrowska

dr hab. n. med.

Ewa Czochrowska

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Jest absolwentką Wydziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. W 1997 roku ukończyła specjalizację z ortodoncji na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu w Oslo w Norwegii i do 2002 roku była pracownikiem naukowym w Zakładzie Ortodoncji w Oslo, gdzie prowadziła badania naukowe dotyczące autotransplantacji zębów z niezakończonym rozwojem korzenia. W 2003 obroniła tytuł dr. odont na Universytecie w Oslo na temat leczenia pacjentów po urazach zębów. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, przyznał nagrodę Dewel Award za najlepszą publikację kliniczną roku 2002 dla artykułu o wynikach obserwacji długoterminowych autotransplantacji zębów, którego dr Czochrowska jest współautorką. W 2014 roku uzyskała tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na podstawie badań dotyczących wyników leczenia ortodontycznego u pacjentów periodontologicznych. Dr Czochrowska była Prezydentem Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego (EOS) i zorganizowała Kongres EOS w 2014 roku w Warszawie. Jest Prezesem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Członkiem Aktywnym Europejskiego Towarzystwa Angle’a oraz Członkiem Europejskiej Rady Ortodontycznej (EBO). Dr Czochrowska współtworzyła 3 międzynarodowe kongresy dotyczące transplantacji (w 2016, 2018 i 2022 roku). Otrzymała prestiżowe nagrody Distinguish Teacher Award (2019) i Sheldon Friel Lecture (2023) od Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Obecnie jest prodziekanem na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz pracuje w Zakładzie Ortodoncji WUM. Od 1997 roku prowadzi prywatną praktykę ortodontyczną w Warszawie. Dr Czochrowska jest autorką i współautorką 11 rozdziałów w podręcznikach oraz ponad 60 artykułów naukowych. Prowadzi wiele wykładów w Polsce i na świecie na temat leczenia interdyscyplinarnego.

Scroll to Top